Hướng dẫn SHCM về đổi mới PPDH và KT, ĐG; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng

21.11.2015 07:01 PM

 Mời quý thầy cô xem và download "Hướng dẫn SHCM về đổi mới PPDH và KT, ĐG; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng" của Phòng GD&ĐT Tiên Phước tại  đây

 
 
Các mục khác