DANH BẠ GIÁO VIÊN

 • Họ tên: Nguyễn Lân
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-000001
 • Năm sinh: 1970
 • Chức vụ: Hiệu trưởng
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Quý Hoàng
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-000002
 • Năm sinh: 1970
 • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Chuyên môn: ĐHSP Vật Lý
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Đình Nhân
 • Số hiệu CC: 34-15a.202-000003
 • Năm sinh: 1962
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Toán
 • E-mail: